De Bruyne มีส่วนร่วมสองเป้าหมายและหกช่วยใน 11 พรีเมียร์ลีก appeara …

De Bruyne มีส่วนสองเป้าหมายและหกช่วยใน 11 พรีเมียร์ลีกไว้ในฤดูกาลนี้

Source by marcinho11