แมนเชสเตอร์ … 11 จุดชัดเจนใครในโลกสามารถเข้าถึงเมืองตอนนี้? #premierlea …

แมนเชสเตอร์🔵 … 11 จุดชัดเจนใครในโลกสามารถเข้าถึงเมืองตอนนี้? #premierleague #munmci # manchesterunited #manchestercity #utdvscity #united #city #manchesterderby #blue # 11pointsclear

Source