BREAKING: Marko #Grujic จะออกจากลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมตัวแทนของเขามี …

BREAKING: Marko #Grujic จะออกจากลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมตัวแทนของเขาได้รับการยืนยัน😕
____
หวังว่าเขาจะได้มีโอกาสแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามเขาจะกลับใหญ่ขึ้นและดีขึ้น👊🏽🔴

Source