ใครเป็นคนดีกว่านายก? – #Suarez หรือ #Torres …

ใครเป็นคนดีที่นายกของเขา? 🔥

#Suarez หรือ #Torres

Source